BOSTONA - Ap simts latviesu sapulcejas Bostonas trimdas draudzes nama lai svinetu Latvijas valsts neatkaribas dienu. Svinigais pasakums sakas ar ASV un Latvijas karogu ienessanu zale. Ar svetku runu "Roku roka stradajot, drosakai, labakai musu tautas nakotnei!" uzstajas Martins Duhms, Amerikas Latviesu Apvienibas lidzeklu vaksanas nozares vaditajs. Duhms uzsvera, ka sagaidama Latvijas uzaicinasana NATO bus sakums svarigai Amerikas Latviesu Apvienibas kampanai, lai parliecinatu ASV kongresu balsot par labu Latvijas uznemsanai saja organizacija. Duhms ari atgadinaja, ka Latvijai vel daudz darama korupcijas noversana, un tiesu sistemas uzlabosana. Pec Latvijas himmnas nodziedasanas, svinetaji noskatijas Latvijas valsts prezidentes Vairas Vikes-Freibergas svetku uzrunas videoierakstu. Prezidente ari uzsvera, ka Latvijai vel prieksa daudz darama, lai nostiprinatu tiesu varu, ka ari parliecinatu nakosos NATO alianses partnerus par musu valsts speju but par pilntiesigu alianses dalibnieci. Igaunu un lietuviesu trimdas apvienibu parstavji apsveica klatesosos svetkos, atceroties kopigas cinas par neatkaribu un novelot panakumus nakotne. Pec apbalvojumu pasniegsanas trimdas aktivistiem un latviesu skolas teicamniekiem, ar klavierkoncertu uzstajas pianists Gints Berzins.