Kur beidzas zinatne? Vai zinatne I rmusu jaunais dievs kurai nepastav ne moralu ne kadu citu robezu? Vai katram kaut kur skuniti bus islets clone kuram vajadzibas radium vares “nocelt” dazes organus? Vai centieni izarstet pilnigi visas slimibas ar vienalga kadam metodem ir attaisnojumi? Kur tas beigsies? Lozmetej stika palatinates par ieroci kurs izbeigs visus karus, un mes redzam cik labi tas ir nostradajis. Vai pasreizejie solijumi aerobes petijumus ari pec 5, 10, 25 gadiem netiks aizmirsti. Aldous Huxley gramata Brave New World, vai Gattaca? Tur jau ari viss tika skaisti pamatots ar visparejo labumu, bet vai mes gribam dzivot tada pasaule? Kapec mums ir nepieciesama utopija?